EBBT’2020

Değerli Araştırmacılar,

Bu yıl yapmayı planladığımız EBBT konferansını pandemi nedeniyle ileri bir tarihe erteliyoruz. 2021 yılında yapmayı planladığımız konferansımızın kesin tarihini ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağız.

Beşincisi düzenlenecek olan Elektrik – Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bilimsel Toplantısı EBBT, İstanbul AREL Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi’nde Prof. Dr. Aziz Sancar Amfisi’nde gerçekleştirilecek olup, IEEE-EMB teknik sorumluluğunda ve WOS indeksinde olabilmesi için gerekli başvurularda bulunulmuştur.

Bu toplantıda;

Tanısal tıbbi cihazlardan alınan bir boyutlu, iki boyutlu veya üç boyutlu işaretlerin işlenmesi, tanıyı destekleyecek özelliklerin çıkarılması ve karar sürecini destekleyecek sınıflandırma ve kümeleme yöntemlerinin uygulanmasıyla oluşturulan uzman sistemlerin geliştirilmesi konusundaki özgün çalışmaları içeren bilimsel bildiriler sunulacaktır. Konferansın kapsamı sadece yukarıdaki konularla kısıtlı kalmayıp, tıp teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi, kullanımı ve yönetilmesi alanlarındaki güncel konuları da içermektedir.

Son yıllarda uygulama alanının genişlemesi ve yayın sayılarının artması sebebiyle EBBT ana konusu “Biyomedikalde Derin Öğrenme” olarak belirlenmiştir.

Bildiri göndermek isteyen araştırmacılar, "Konferans Kayıt" sayfasındaki adımları takip ederek, https://easychair.org/conferences/?conf=ebbt2020 web sayfası aracılığı ile PDF formatında sisteme yükleyeceklerdir. 

Tam metin bildirilerin, EBBT bildiri kitapçığında yer alabilmesi için bildirinin EBBT’ de sunulması zorunludur.

 EBBT Düzenleme Kurulu

 

Önemli Tarihler (Revize tarihler daha sonra ilan edilecektir)

  • Özel Oturum Önerisi: 1 Temmuz 2020
  • Son Bildiri Gönderme: 17 Temmuz 2020
  • Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 4 Eylül 2020
  • Erken Kayıt Son Tarih: 11 Eylül 2020
  • Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi: 18 Eylül 2020
  • EBBT’2020: 7-9 Ekim 2020

 

EBBT’2019
IEEE IEEE - Turkey Section EMB