EBBT’2019

Değerli Araştırmacı,

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan EBBT’ 2019, 24-26 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi’nde Prof. Dr. Aziz Sancar Amfisi’nde gerçekleştirilecek olup, IEEE-EMB teknik sorumluluğunda düzenlenen EBBT’2019 kabul bildirileri önceki senelerdeki gibi WOS indeksinde yer alacaktır.

Bu toplantıda;

Tanısal tıbbi cihazlardan alınan bir boyutlu, iki boyutlu veya üç boyutlu işaretlerin işlenmesi, tanıyı destekleyecek özelliklerin çıkarılması ve karar sürecini destekleyecek sınıflandırma ve kümeleme yöntemlerinin uygulanmasıyla oluşturulan uzman sistemlerin geliştirilmesi konusundaki özgün çalışmaları içeren bilimsel bildiriler sunulacaktır. Konferansın kapsamı sadece yukarıdaki konularla kısıtlı kalmayıp, tıp teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi, kullanımı ve yönetilmesi alanlarındaki güncel konuları da içermektedir.

Son yıllarda uygulama alanının genişlemesi ve yayın sayılarının artması sebebiyle EBBT’2019 ana konusu “Biyomedikalde Derin Öğrenme” olarak belirlenmiştir.

Bildiri göndermek isteyen araştırmacılar, EBBT web sitesinde duyurulacak IEEE Xplore linkinin altında bulunan örnek bildiri formatında bildirilerini hazırlayarak, https://easychair.org/conferences/?conf=ebbt2019 web sayfası aracılığı ile PDF formatında sisteme yükleyeceklerdir. 

Tam metin bildirilerin, EBBT bildiri kitapçığında yer alabilmesi için bildirinin EBBT’ de sunulması zorunludur.

EBBT Düzenleme Kurulu

 

Önemli Tarihler

  • Özel Oturum Önerisi: 08 Şubat 2019
  • Son Bildiri Gönderme:  22 Şubat 2019 15 Mart 2019
  • Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 22 Mart 2019 *
  • Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi ve Kayıt: 29 Mart 2019 5 Nisan  2019
  • EBBT: 24-26 Nisan 2019


* Hakem geri dönüşlerindeki öngörülemeyen gecikmeler nedeni ile en geç 26 Mart 2019 mesai bitimine kadar açıklanacaktır.

EBBT’2019
IEEE IEEE - Turkey Section EMB