Bildirili Katılım


Çalışmanın tam metninin EBBT Bildiri Kitapçığı'nda yer alabilmesi için aşağıdaki adımların tamamlanması ve bildirinin sözlü olarak sunulmuş olması gerekmektedir.

 

Hakemler tarafından kabul edilen bildirinin IEEE Xplore sistemine yüklenebilmesi ve bildiriyi sunacak katılımcının kaydının gerçekleştirilmesi için gerekli adımlar;
 

 1. Bildiri Kayıt Formunun doldurarak 2 Ekim 2020, saat 17:00’ a kadar “Belge Yükleme Sistemi” ne yüklenmesi gerekmektedir.  
  (Bildiri Kayıt Formu)
 2. Kayıt ücretleri tablosunda belirtilen miktarın ödendiğine dair dekontun “Belge Yükleme Sistemi” ne  yüklenmesi gerekmektedir.
 3. Tüm yazarlar tarafından imzalanmış telif formunun  “Belge Yükleme Sistemi” ne yüklenmesi gerekmektedir.
   (Telif Formu)
 4. IEEE Electronic Copyright Form’un sistem üzerinden doldurulması gerekmektedir.*
 5. IEEE telif hakkı tümcesi bildirinin ilk sayfasının sol altına eklenmelidir. Farklı ülkelerden gönderilen bildiriler için kullanılacak telif hakkı tümcesi aşağıdaki gibi olmalıdır;

  İşvereni ABD hükümeti olan yazarların yazdığı bildirilerde kullanılması gereken telif hakkı tümcesi: **

  İşvereni “Crown” hükümetlerinden olan (Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya) yazarların yazdığı bildirilerde kullanılması gereken telif hakkı tümcesi: **

  İşvereni Avrupa Birliği hükümetlerinden olan yazarların yazdığı bildirilerde kullanılması gereken telif hakkı tümcesi: **

  İşvereni diğer hükümetlerden olan yazarların yazdığı bildiriler için telif hakkı tümcesi: **
   
 6. Telif hakkı tümcesi eklenen bildiriler IEEE Xplore için uygun olan PDF formatına dönüştürülüp “Belge Yükleme Sistemi” ne (https://ebbt.arel.edu.tr/tr/bys/login) yüklenmesi gerekmektedir. Bunun için PDF eXpress kullanılması ve bildirinin onaydan geçmesi zorunludur. Bildirinizi PDF eXpress ile dönüştürmek için; http://www.pdf-express.org adresine gidiniz.

PDF eXpress’i ilk defa kullanıyorsanız:

 • "New users – click here" bağlantısına tıklayınız.
 • "Conference ID" için * giriniz, e-posta adresinizi ve seçtiğiniz bir şifreyi giriniz. İstenen diğer bilgileri de giriniz.
 • İletişim bilgilerinin doğruluğunu kontrol edip, "Submit" tuşuna basınız.


PDF eXpress’i daha önce başka bir konferans için kullandıysanız:

 • "Conference ID" için * giriniz. Daha önce kullandığınız e-posta adresinizi ve şifrenizi giriniz.
 • Login”e tıklayınca bir hesap açmanızı isteyen bir hata mesajı ile karşılaşacaksınız. “Continue” bağlantısına tıklayın. E-posta ve şifrenizi girerek eski hesabınızı bu konferans için aktive etmiş olacaksınız.
 • Başarılı hesap açma ile ilgili bir e-mail alacaksınız.
 • Her yeni bildiri için "Create New Title" bağlantısına tıklayın.
 • Bildiri ile ilgili istenen bilgileri (İngilizce) giriniz.
 • "Submit PDF for checking" bağlantısına tıklayınız. Çıkan diyalogdan basıma hazır bildirinizin PDF halini yükleyiniz.
 • Yüklediğiniz bildirinin PDF eXpress testinden geçip geçmediğini bildiren bir e-posta alacaksınız.

 

KAYIT ÜCRETLERİ
  Türkiye'den Bildirili Katılım Yabancı ülkeden Bildirili Katılım
Öğrenci 300 TL 250 € $300
Akademisyen 400 TL 350 € $400
Sektör 500 TL 500 € $550

 

 

* Formun doldurulması ile ilgili adımlar daha sonra duyurulacaktır.  

** ile gösterilen bilgiler daha sonra eklenecektir.

*** Erken kayıt son tarihinden sonra yapılan kayıtlarda ücrete, %10 ilave edilecektir.


Öğrenci olarak kayıt yaptıracak katılımcıların öğrenci belgelerini ebbt2020@arel.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir.
 

IEEE, 2018 yılı başından itibaren 4 sayfalık bir bildirinin IEEE-Xplore veri tabanında indekslenmesi ve yayınlanması için $15 ücret talep etmektedir. Tabloda belirtilen ücretlere bu miktar dahil edilmiştir. 4 sayfayı aşan bildiriler için sayfa başına ayrıca $15 talep edilmektedir. Ekstra sayfalar için ödenecek tutar yazar adı, soyadı ve bildiri numarası ile birlikte dolar hesabına yatırılmalıdır.


Bir yazar en fazla iki bildiri ile konferansa katılabilir. İki bildiri için kayıt yaptıracak yazarların kayıt tablosunda yer alan miktarın yanı sıra 15$ ek ücret ödemeleri gerekmektedir.

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ
Hesap Adı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi
IBAN (TL) TR49 0006 4000 0011 1170 7050 28
IBAN (EURO) TR64 0006 4000 0021 1170 4634 17 
IBAN (DOLAR) TR25 0006 4000 0021 1170 4213 42 
Banka Adı İş Bankası

Bildirisiz Katılım


Konferansa dinleyici olarak katılmak isteyen katılımcıların

KAYIT ÜCRETLERİ
  Türkiye'den Bildirisiz Katılım
Öğrenci -
Akademisyen 100 TL
Sektör 200 TL
 

Öğrenci olarak kayıt yaptıracak katılımcıların öğrenci belgelerini ebbt2020@arel.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir.

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ
Hesap Adı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi
IBAN (TL) TR49 0006 4000 0011 1170 7050 28
IBAN (EURO) TR64 0006 4000 0021 1170 4634 17 
IBAN (DOLAR) TR25 0006 4000 0021 1170 4213 42 
Banka Adı İş Bankası