Önemli Tarihler

Özel Oturum Önerisi

1 Temmuz 2020

Son Bildiri Gönderme

17 Temmuz 2020

Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

4 Eylül 2020

Erken Kayıt Son Tarih

11 Eylül 2020

Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi ve Kayıt

18 Eylül 2020

EBBT’2020

7-9 Ekim 2020