Poster Şablonu

EBBT'2020 poster bildiri sunumunda esas alınacak kurallar şu şekildedir:

  • Poster, tek parça halinde en fazla 140 cm x 120 cm (en x boy) boyutlu kağıda hazırlanmalıdır.
  • Poster üzerindeki yazılar, yaklaşık olarak 1,5 m uzaklıktan okunabilir büyüklükte olmalıdır.
  • Posterdeki yazı karakteri boyutu, başlık için en az 72 nokta, konu başlıkları için en az 20 nokta ve yazı kısımları için en az 16 nokta olmalıdır.
  • Poster başlığının altında bildiri yazarlarının ad ve soyadları yer almalı, bu satırın altında yazarların bağlı bulundukları kurumlar belirtilmelidir.
  • Postere özetçe kısmı konulmamalıdır.
  • Poster tek sütuna güzel bir görsel şeklinde oluşturulabileceği gibi, 2, 3 veya 4 sütun şeklinde de düzenlenebilir. Sütunlar arasında en az 1,5 cm aralık olmalıdır. Metin kısmı denklemler, tablolar, şekiller ve referanslar ile desteklenebilir. İlgili referanslar metin kısmının sonunda numaralanarak yer almalıdır. Referansların yazım kuralı, bildiriler için verilen kurallarla aynıdır.
  • Posterde kullanılan karakter tipi, Times New Roman ve benzeri bir karakter tipi olmalıdır. Karakter tipi bütün posterde aynı olmalıdır.
  • Denklem, şekil ile tablo numaralanmasına ait kurallar ve şekil ile tablolara ait başlıkların yazım kuralları, bildiriler için verilen yazım kuralları ile aynıdır.
  • Poster oturumu yaklaşık 45 dakika kadar sürecek ve bildiriyi sunan araştırmacı bu oturumda mutlaka posterinin başında bulunacaktır.